Laser Standard overall 2017

Results Laser Standard Overall United4 2017


Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

NoZeilnoNaamPunten1234
1207175Freddie Verburgt12.0831(dnc)
2202991Shivam Ramdas13.05(dnc)26
3210583Titouan Savelon15.0753(dnc)
4208421Ivo Polderman20.0965(dnc)
5210408Duko Bos21.011(dnc)dnc
6210586Niels Broekhuizen23.022(dnc)dnc
7194915Joris Burghgraef27.044(dnc)dnc
8210782Eric-Jan Westerhof30.0(dnc)dnc74
9213045Stijn Paardekooper39.0(dnc)dncdnc1
10212639Marnix Bos40.0(dnc)dncdnc2
11209456Mees de Graaf41.0(dnc)dncdnc3
12194870Yuri Hummel41.03(dnc)dncdnc
13206993Pim Jager42.0(dnc)dnc4dnc
1420747Douwe Velds43.0(dnc)dncdnc5
15203028Berend Ramuz44.0(dnc)dnc6dnc
16211139Casper Hoek44.06(dnc)dncdnc
17210370Steyn van Driessel45.0(dnc)7dncdnc
1820Arnoud Huberts46.0(dnc)8dncdnc


ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 – 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl