United 4 Sailing in Workum cancelled

United 4 Workum cancelled

United 4 Sailing in Workum cancelled

[English below]

Het COVID-19 virus brengt het hele seizoen al de nodige uitdagingen met zich mee. Nadat we in het voorjaar beide evenementen moesten cancelen in verband met het virus, hebben wij als bestuur lange tijd zitten puzzelen, hoe we in september nog 2 evenementen kunnen realiseren. Omdat ook de Dutch Youth Regatta is gecanceld, hebben we in overleg met de klassen besloten om tijdens de september weekenden van United 4 in Workum en Medemblik, de Open Dutch Championships te verzeilen. Hiervoor heeft het Watersportverbond toestemming verleend. Langzamerhand werden ook de eisen waaronder evenementen mogen plaatsvinden duidelijker.

Wij hebben voor Workum en Medemblik vergunningen aangevraagd en draaiboeken ingediend. Vanuit de gemeentes ziet het er op zich positief uit, maar helaas zijn we voor de United 4 in Workum toch niet geslaagd om de organisatie van het evenement rond te krijgen. We zijn erg afhankelijk van het gastheerschap van ZV Workum en die hebben tijdens hun deel van de voorbereidingen besloten om hun medewerking volledig in te trekken, mede omdat zij onvoldoende vrijwilligers konden krijgen voor de organisatie. Het intrekken van hun medewerking is door deze uitzonderlijke pandemie te billijken en we kunnen niet anders dan begrip tonen voor hun zorgen.

Na raadpleging bij de klassenorganisaties hebben wij daarom moeten besluiten het evenement in Workum op 5 en 6 september 2020 niet door te laten gaan.

United 4 Medemblik op 26 en 27 september gaat vooralsnog door. Ook hiervoor houden wij de ontwikkelingen rondom COVID-19 op de voet in de gaten. Inschrijven voor dit evenement kan via deze link.

Het inschrijfgeld zal volledig worden teruggestort via het inschrijfsysteem op de rekening van waaruit is betaald. Dit kan even duren.

Camping It Soal is intussen ook geïnformeerd en heeft een nieuwsbericht geplaatst op https://www.itsoal.nl/nl/over-ons/nieuws, wat ingaat op mogelijke reserveringen.

Wij hopen op jullie begrip.

The COVID-19 virus has given us some challenges already this sailing season. After we had to cancel both events in April and May, we’ve been looking at the possibilities to organise the events in September. And because the Dutch Youth Regatta also has been cancelled, we’ve looked into possibilities to organise the Open Dutch Championships during the events in Workum and Medemblik this September. The Dutch Watersport Federation has given permission to set this up. During the planning, more and more of the possibilities and rules for events during COVID-19 were getting more clear. 

For both events in Workum and Medemblik, we’ve applied for permits and submitted our plans. Both municipalities reacted positively, but now we’re facing some problems for the event in Workum. For this event we depend on the hospitality of the local sailing club, but now they’ve withdrawn their full cooperation, partly because they couldn’t find enough volunteers to help out in the organisation. The withdrawal of their cooperation is justifiable by this exceptional pandemic, we can only support their decision and understand their concerns.

After checking with the several class organisations, we’ve decided to cancel the event in Workum on the 5th and 6th of September 2020. 

We’re still aiming to organise the United 4 in Medemblik on 26 and 27 September 2020. You can register for this event via this link.

The registration fee will be fully refunded through the registration system to the account from which payment was made. This can take some time.

We’ve informed Camping it Soal about the cancellation, they’ve added a post to their website (https://www.itsoal.nl/nl/over-ons/nieuws) about the reservations that are already made by sailors. 

We appreciate your understanding.

Board Stichting United 4 Sailing

Share this post